Thay màn hình lenovo B480
950.000đ1.150.000đGiảm 17%
Thay màn hình lenovo ideapad B470
950.000đ1.050.000đGiảm 10%
Thay màn hình lenovo ideapad G470
950.000đ1.000.000đGiảm 5%
Thay màn hình lenovo ideapad Z470
950.000đ1.050.000đGiảm 10%
Thay màn hình lenovo ideapad V470
1.150.000đ1.200.000đGiảm 4%
Thay màn hình lenovo ideapad S400
1.150.000đ1.200.000đGiảm 4%
Thay màn hình lenovo ideapad G570
1.000.000đ1.100.000đGiảm 9%
Màn hình laptop LENOVO G510
1.000.000đ1.050.000đGiảm 5%
Màn hình laptop LENOVO G560
1.000.000đ1.100.000đGiảm 9%
Màn hình laptop LENOVO G4070
950.000đ1.100.000đGiảm 14%
Thay man hinh laptop lenovo s400
1.150.000đ1.200.000đGiảm 4%